Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Rejestr protokołów z Posiedzeń Zarządu Powiatu
Rejestr uchwał Rady Powiatu Gliwickiego
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Gliwickiego 2018-2023
Rejestr Uchwał Zarządu
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Protokoły posiedzeń doraźnej Komisji Statutowej
Protokoły posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów
Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji
Protokoły posiedzeń Komisji Gospodarki
Protokoły posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji
Protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Protokoły posiedzeń Komisji Zdrowia
Rejestr interpelacji i zapytań radnych 2018-2023
Rejestr kontroli wewnętrznych
Rejestr kontroli zewnętrznych
Rejestr oświadczeń majatkowych radnych 2018-2023
Rejestr oświadczeń majątkowych kierowników jednostek podległych
Rejestr oświadczeń majątkowych naczelników wydziałów oraz pracowników
Rejestr oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Gliwickiego
Rejestr oświadczeń majątkowych władzy wykonawczej
Rejestr planów kontroli
Rejestr protokołów Komisji Budżetu i Finansów 2018-2023
Rejestr protokołów Komisji Ochrony Środowiska i Energii 2018-2023
Rejestr protokołów Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-2023
Rejestr protokołów Komisji Rewizyjnej 2018-2023
Rejestr protokołów Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-2023
Rejestr protokołów posiedzeń Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju 2018-2023
Rejestr protokołów posiedzeń Komisji Zdrowia i Wsparcia Rodziny 2018-2023
Rejestr protokołów sesji Rady Powiatu Gliwickiego
Rejestr protokołów sesji Rady Powiatu Gliwickiego 2018-2023
Rejestr Protokołów Zarządu Powiatu Gliwickiego 2018-2023
Rejestr Sprawozdań Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Rejestr sprawozdań z kontroli
Rejestr zgłoszeń budowy
Zbiór aktów prawa miejscowego Rady Powiatu Gliwickiego 2018-2023
Starostwo Powiatowe w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 17
Telefon: (32) 332 66 00 Faks: (32) 231 08 22
E-Mail: sekretariat@starostwo.gliwice.pl
WWW: http://www.starostwo.gliwice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /pzgliwice/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]Struktura (spis komórek organizacyjnych) urzędu
Symbol Nazwa wydziału
BRZ Biuro ds. Rady i Zarządu
WOK-BOK Biuro Obsługi Klienta
BRK Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
ZP Członek Zarządu
IOD Inspektor Ochrony Danych
WGN-PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
WF-RB Referat Budżetu
WGN-REG Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
WGN-RGN Referat Gospodarki Nieruchomościami
WZI-RI Referat Informatyki
WOK-RKS Referat Kadr i Szkoleń
WGN-RMN Referat Mapy Numerycznej
WKT-RPJ Referat Praw Jazdy
WRI-RPWP Referat Promocji i Współpracy Partnerskiej
WF-RR Referat Rachunkowości
WKT-RRP Referat Rejestracji Pojazdów
WRI-RRI Referat Rozwoju i Inwestycji
WKT-RT Referat Transportu
WRI-RZPO Referat Zamówień Publicznych i Obsługi
WGN-RZG Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
SP Sekretarz Powiatu
BP Skarbnik Powiatu
BHP Służba BHP
ST Starosta Gliwicki
WF Wydział Finansowy
WGN Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
WKT Wydział Komunikacji i Transportu
WKA Wydział Kontroli i Audytu
WOŚ Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
WOK Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń
WRI Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji
WZI Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij