Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Starostwo Powiatowe w Gliwicach - Wydział Komunikacji i Transportu

Symbol wydziału: WKT
Nazwa: Wydział Komunikacji i Transportu
Telefon: 32 332 66 03, 332 66 04, 332 66 05 Faks: 32 331 56 00
E-Mail: wkt@starostwo.gliwice.pl
Miejsce urzędowania: Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, pok.52
WWW: http://www.starostwo.gliwice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /pzgliwice/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]


Personel wydziału
Jolanta Holeczke Naczelnik WKT Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0004 Przewodniczący rady powiatu
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu
0022 Posiedzenia Zarządu Powiatu
0143 Karty usług i karty informacyjne w systemie zarządzania jakością oraz ich zmiany
074 Opinie prawne na potrzeby powiatu i jego jednostek organizacyjnych
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
2110 Konkursy na stanowiska w starostwie powiatowym
2601 Zaopatrzenie materiałowe
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
3035 Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu
540 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
5420 Rejestrowanie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
5421 Nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów
5422 Wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów
5440 Rejestrowanie działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
5441 Wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów
7133 Wydawanie kart parkingowych
7135 Usuwanie pojazdów
7140 Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego
7250 Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy
7251 Zgłoszenia przewozów drogowych na potrzeby własne
7252 Nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem (licencją)

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij